EXHIBITION - Couldn't make it last night for the opening? Go and check the paintings out at CENT

The clinical neuroscientist Raymond Tallow said, "Art is expressing one's universal wound - the wound of living a finite life of incomplete meanings." These paintings and this book are like the boy who breaks up with his girlfriend because he knows she is going to break up with him and he just wants to beat her to it. I'm the boy, the universe is the girl. You can dip into the paintings the same way you can the book 'Elpsis Boo'. Anywhere. And just go from there. There should in fact be no difference in the way they can both be understood and enjoyed. Francis Picabia, the French surrealist would add deliberately absurd and meaningless squiggles in the middle of his poems. I wanted to take that idea a step further. These are my big absurd poetic squiggles to accompany the poem come novel. I want to say Thank you to Martin and Barbora and Hana for organising everything and thank you famous DJ Tuco and C.Monts for providing the tunes. A big thank you also to everyone who came.Vědec Raymond Tallow, který se zabývá výzkumem neuronu, řekl: „Uměni odkrývá universální rány jedince – rány omezeného života nedokončeného významu“.

Tyto obrazy a kniha jsou jako mladík, který se rozchází se svou dívkou, protože ví, že ona by se s ním stejně rozešla, a tak se jí snaží předběhnout. Já jsem ten mladík, dívka je vesmír. Můžete se ponořit do obrazu stejně jako do mé knihy “Elpsis Boo”. Kdekoliv. A začít právě tam odtud. Způsob, jakým obojímu porozumíme a vychutnáme si oba by neměl být vůbec rozdílný.

Francis Picabia, francouzský surrealista, by schválně přidal absurdní a bezvýznamné klikyháky někam doprostřed svých básní. Chtěl jsem navázat na tuto myšlenku a posunout ji ještě dál. Mé obrazy jsou ony absurdní poetické klikyháky, doprovázející básně, které přecházejí do románu.

Chci poděkovat Báře, Martinovi a Haně, kteří vše zorganizovali. Rovněž díky skvělým DJům Tuco a C.Monts za hudební doprovod. A velké díky Vám všem, kteří jste přišli.
Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic